Rutetider

Periode: 10/1 - 13/6  
Fredager (10/1 - 15/5)
Avgang Skjærhalden
10:00 12:00 16:00    
Avgang Strømstad
11:00 15:00      
Fredager (22/5 - 12/6)
Avgang Skjærhalden
10:00 12:00 14:00 16:00  
Avgang Strømstad
11:00 13:00 15:00    
Lørdager (11/1-14/6)
Avgang Skjærhalden
10:00 12:00 14:00 16:00  
Avgang Strømstad
09:00 11:00 13:00 15:00  

 

Ekstraturer i påsken  
Mandag 6/4, tirsdag 7/4, onsdag 8/4, skjærtorsdag 9/4 og lørdag 11/4
Avgang Skjærhalden
10:00 12:00 14:00 16:00  
Avgang Strømstad
09:00 11:00 13:00 15:00  

 

Periode: 15/6 - 20/6  
Alle dager untatt søndager og helligdager
Avgang Skjærhalden
10:00 12:00 14:00 16:00  
Avgang Strømstad
09:00 11:00 13:00 15:00  

 

Periode: 22/6 - 1/8  
Alle dager untatt søndager och helligdager
Avgang Skjærhalden
10:00 12:00 14:00 16:00 18:00
Avgang Strømstad
09:00 11:00 13:00 15:00 17:00
 

 

Period: 3/8 - 8/8  
Alle dager untatt søndager och helligdager
Avgang Skjærhalden
10:00 12:00 14:00 16:00  
Avgang Strømstad
09:00 11:00 13:00 15:00  

 

Periode: 14/8 - 19/12  
Fredager (14/8 - 21/8)
Avgang Skjærhalden
10:00 12:00 14:00 16:00  
Avgang Strømstad
11:00 13:00 15:00    
Fredager (28/8 - 18/12)
Avgang Skjærhalden
10:00 12:00 16:00    
Avgang Strømstad
11:00 15:00      

Fredag 18/9 er alle turer instillt på grunn av årlig varvsbesøk

Lørdager (15/8-19/12)
Avgang Skjærhalden
10:00 12:00 14:00 16:00  
Avgang Strømstad
09:00 11:00 13:00 15:00  

Lørdag 19/9 er alle turer instillt på grunn av årlig varvsbesøk

 

29 desember  
Tirsdag 29 desember
Avgang Skjærhalden
12:00 16:00      
Avgang Strømstad
11:00 15:00