Hendelsesforløp ved brann om bord fredag ​​29. juli

Fredag ​​29. juli Vesleø II: Brannalarm om bord gikk klokken 17:35, 17:37 fikk landorganisasjonen alarm om brann om bord.


Skipperen på Vesleø II ringte mai om brannen klokken 17:40. Da hadde mannskapet tid til å fastslå hvor omfattende brannen var.
Kystradio Sør, som er redningsstasjonen som er kontakt for alle skip & båter i området, rykket ut til båter i området.
Fritidsbåter var på stedet for å hjelpe umiddelbart og Olava, med Petter Parmer som skipper om bord,
kom til unnsetning så fort den fikk beskjed om å gå til hjelp og tiden det tok å nå Vesleø II. Rederiets andre båt kom fra Strömstad klokken 18:20.
Brannen ble slukket med det faste og automatiske slokkeanlegget om bord og ble slukket klokken 17:43.
Da var alle passasjerene om bord i Olava og hadde startet reisen til Skjærhalden. Alle som var der, fritidsbåter, Olava,
Redningsbåter og ikke minst mannskapet om bord, gjorde en fantastisk innsats. Skipperen på Vesleø II, skipperen på Olava, mannskaper
på både passasjerskip og livbåter hadde kommunikasjon på intern radiokanal. Brannmannskapet ventet deretter
på at temperaturen i maskinrommet skulle falle før de gikk inn i maskinrommet.
Dette for å unngå å tilføre oksygen og utløse en eventuell ny brann. Vi vil nok en gang takke
ALLE som kom for å hjelpe i går både privatpersoner, Olava med mannskap og redningsskøyter.